RATEM AKADEMİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

1. http://www.ratemakademi.org.tr/ alan adlı internet sitesinin (kısaca“SİTE”) tüm hakları Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği 'ne (kısaca “ RATEM AKADEMİ” ) aittir.

İşbu RATEM AKADEMİ İnternet Sitesi Gizlilik Politikası(kısaca “GİZLİLİK POLİTİKASI”)RATEM AKADEMİİNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz parçası ve ekidir.

İşbu GİZLİLİK POLİTİKASI kapsamında “KULLANICI”;gerek ziyaretçi olarak gerekse üyelik hesabı oluşturarak, herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla SİTE’ye giriş yapan/erişim sağlayan bütün gerçek kişiler ile tüzel kişileri ifade etmektedir.

2. KULLANICI, SİTE ’ye giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, SİTE ’den yararlandığı sürenin uzunluğuna bakılmaksızın, GİZLİLİK POLİTİKASI’nda yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI’nda yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen KULLANICI, SİTE üzerindeki girişini ve SİTE kullanımını sonlandırmak zorundadır.

3. KULLANICI, SİTE üzerindeki herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini yayınladığı takdirde, bu kişisel bilgilerin başka bir KULLANICI veya bilgileri hukuka aykırı yollardan elde edebilecek herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanılması sonucu doğacak hiçbir zarardan RATEM AKADEMİ’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. RATEM AKADEMİ, SİTE üzerinde KULLANICI tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen KULLANICI’nın kendi isteğiyle herkese açık alanlarda yayınlamamış veya üçüncü kişilerle paylaşmamışolduğu kişisel bilgileri ve IP trafik bilgisini, KULLANICILAR veya üçüncü kişiler ile yaptığı sözleşmeler, yetkili hukuki ve idari otoritelerin talepleri, yürürlükteki Kanun, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması veya GİZLİLİK POLİTİKASI ile belirlenen diğer koşulların varlığı dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

5. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve SİTE’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, RATEM AKADEMİ, gerektiğinde KULLANICI’nın IP trafik bilgisini tespit edebilir ve kullanabilir. IP trafik bilgisi, KULLANICILAR’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

6. Kişisel bilgiler, gerektiğinde KULLANICI’yla temas kurmak için kullanılabilir. RATEM AKADEMİ tarafından talep edilen veya KULLANICI tarafından sağlanan ya daSİTE üzerinden yapılan işlemler ile ilgili bilgiler, RATEM AKADEMİ ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, KULLANICI’nın kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

7. RATEM AKADEMİ, SİTE dahilinde başka sitelere link verebilir. RATEM AKADEMİ, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

8. RATEM AKADEMİ KULLANICI’nın SİTE kullanım geçmişini, üçüncü kişilere ifşa etmemek şartıyla, KULLANICI’ya öneriler ve yeni hizmetler sunmak için inceleyebilir ve kullanabilir.

9. RATEM AKADEMİ tarafından SİTE dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren KULLANICI’dan elde edilen bilgiler, RATEM AKADEMİ veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

10. RATEM AKADEMİ, hukuki, idari ve adli makamlar tarafından, soruşturma kapsamında talep edilen, KULLANICI’ya ait bütün kişisel bilgileri ve IP trafik bilgilerini sunmakla hukuken yükümlüdür.

11. RATEM AKADEMİ, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek için, KULLANICI’nın kişisel bilgilerinde ve SİTE’nin kayıtlarında arama yapabilir.

12. RATEM AKADEMİ, KULLANICI SİTE üzerindeki her türlü kullanımını sona erdirdikten sonra dahi, KULLANICI’ya ait trafik bilgilerini5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca belirlenen süre boyunca saklamakla kanunen yükümlüdür.

13. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5/1 uyarınca; RATEM AKADEMİ, Siteler üzerindeki içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Üyeler, Siteler üzerinde, RATEM AKADEMİ’nin faaliyetleri haricinde maruz kaldıkları, kişisel bilgilerinin kullanımıyla alakalı olarak gerçekleştirilecek suç eylemleri de dahil, hiçbir eylemden RATEM AKADEMİ’nin sorumlu olmadığını/olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14. RATEM AKADEMİ, GİZLİLİK POLİTİKASI’na veya RATEM AKADEMİİNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ne aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilen veya başka bir KULLANICI’nın şikayetine konu olan KULLANICI’nın kişisel bilgilerini inceleyebilir, bu KULLANICI’nın SİTE üzerinde ziyaretçi olarak veya üyelik hesabı oluşturarak gerçekleştirdiği girişe son verebilir.

15. RATEM AKADEMİ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. RATEM AKADEMİ'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın,SİTE’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, RATEM AKADEMİ'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

16. RATEM AKADEMİ, KULLANICI’ya ve KULLANICI’nın SİTE’yi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, SİTE’nin, KULLANICI’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, KULLANICI için özel olarak tasarlanmış KULLANICI sayfalarında, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Tarayıcılar başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak KULLANICI, dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilir.

17. RATEM AKADEMİ, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini, dilediği zaman SİTE’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. RATEM AKADEMİ'nin değişiklik yaptığı GİZLİLİK POLİTİKASI hükümleri, SİTE’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.KULLANICI, GİZLİLİK POLİTİKASI’nda yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde, SİTE’nin kullanımına son vermelidir. Aksi takdirde GİZLİLİK POLİTİKASI’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.